Yarım qoşqu haqqında əsas anlayış

2022-01-11

Yarım qoşquoxu avtonəqliyyat vasitəsinin ağırlıq mərkəzinin arxasında yerləşdirilən (nəqliyyat vasitəsi bərabər yükləndikdə) və traktora üfüqi və şaquli qüvvələri ötürə bilən birləşdirici qurğu ilə təchiz edilmiş qoşqudur.Yarım qoşqularümumiyyətlə üç oxlu yarımqoşqudur, bunlar 11 metrlik anbar hasarlı yarımqoşqu, 13 metrlik anbar hasarı, aşağı düz yarımqoşqu və s. Dartma sancağı vasitəsilə yarımqoşqunun başlığı ilə birləşdirilən ağır nəqliyyat vasitəsidir.

(yarımqoşqu)"Tək" nəqliyyat vasitəsi ilə müqayisədə yarımqoşqu avtomobil yolu ilə daşınmanın hərtərəfli iqtisadi faydalarını yaxşılaşdıra bilər. Nəqliyyatın səmərəliliyini 30-50% artırmaq, maya dəyərini 30-40% azaltmaq, yanacaq sərfiyyatını isə 20-30% azaltmaq olar. Daha önəmlisi, yarımqoşqudan istifadə də müəyyən dərəcədə Çində logistikanın təşkilati formasını təşviq edə bilər.(yarı qoşqu)