Yarım qoşqu ilə tam qoşqu arasındakı fərq

2022-01-11

Tam treylerdən fərqli olaraqyarımqoşquoxu avtomobilin ağırlıq mərkəzinin arxasında yerləşdirilən (avtomobil bərabər yükləndikdə) və traktora üfüqi və ya şaquli qüvvə ötürə bilən birləşdirici qurğu ilə təchiz edilmiş qoşqudur. Ümumiyyətlə, tam qoşquda iki, yarımqoşquda isə bir oxu var. Yarım qoşqu gücü olmayan və əsas nəqliyyat vasitəsi ilə birlikdə daşınan və əsas nəqliyyat vasitəsinin dartma qüvvəsi ilə idarə olunan nəqliyyat vasitəsinə aiddir.

(yarımqoşqu)Sadə dillə desək, tam qoşqu qarmaq ilə öndəki yük maşınına bağlanır. Yarımqoşqu dartıcı sancağı vasitəsilə traktorun dartma oturacağı ilə birləşdirilir. Ümumi konteyner daşıma vasitəsi tipik bir yarımqoşqudur, arxada olan yükləmə hissəsi isə yarımqoşqudur.

İstifadədə də fərqlər var. Tam qoşqular əsasən fabriklərdə, limanlarda, doklarda, anbarlarda və digər yerlərdə qısa məsafələrə daşınma üçün istifadə olunur.yarı qoşqularəsasən yüklərin uzun məsafələrə daşınması üçün istifadə olunur.